Què oferim?

La distribució, col·locació i difusió professional de tot tipus de publicitat directa, especialment dirigida als sectors culturals, cívics i turístics, tant del sector públic com privat.

Formats

Cartells, Fulletons, Díptics, Flyers, Revistes, Programes, Catalegs… i més.

Serveis

Circuits temàtics, Àmbits d'acció i Rutes

Circuits temàtics:

Àmbits d'acció

Rutes

Exemples:

Organització

Diàriament activem els recursos humans, materials i operatius per a realitzar una distribució efectiva, planifiquem i assignem les rutes al personal, controlem i verifiquem la feina realitzada, incidències... tenint cura sempre dels interessos dels nostres clients.

Prodifusió - C/Santa Llúcia, 6 Girona 17007
Contacto
tel: 666 69 82 52
info@prodifusio.com
Website optimizado para FireFox 3.0